Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2018

xwhateverx
Boimy się poważnych decyzji, bo trzeba za nie odpowiadać. Marzymy o zmianie świata, ale często w pozycji horyzontalnej. Najbardziej lubimy babrać się w emocjach, pielęgnować nieszczęścia, jakie nam się przytrafiły, cały czas przed czymś uciekając .
— E.Niewińska
xwhateverx
3481 7c6c
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
xwhateverx
3078 92b6
Reposted fromonlyman onlyman vianowaczi nowaczi
xwhateverx
6463 9132
Reposted frominmyveins inmyveins vianiezwykla niezwykla
xwhateverx
3329 8901

May 31 2015

xwhateverx
“ Ciągle milczał i wszyscy myśleli, że milczy o czymś. A on milczał, ot tak sobie, milczał, bo nie żył. Może zresztą żył, ale nie tutaj. Może nawet kochał, ale nie ich. ” — Tadeusz Różewicz
Reposted fromwiecznosci wiecznosci viainsanedreamer insanedreamer

April 28 2015

xwhateverx
Spróbuj nie opierać się zmianom, które napotykasz na swojej drodze. Zamiast tego daj się ponieść życiu. I nie martw się, że wywraca się ono do góry nogami. Skąd wiesz, że ta strona, do której się przyzwyczaiłeś, jest lepsza od tej, która Cię czeka?
— Elif Şafak

April 22 2015

xwhateverx
Każdego prawie dnia chciałem coś zrobić, a gdy nadszedł wieczór, przypominałem sobie, żem nic nie zrobił.
— B. Prus
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viamentalstate mentalstate

April 15 2015

xwhateverx
2834 368c
Reposted fromrazemosobno razemosobno viamentalstate mentalstate
xwhateverx
Reposted fromweightless weightless viamentalstate mentalstate

April 01 2015

xwhateverx
8453 7b7f
29.03.2015
Reposted byamoniaktutajgrander
xwhateverx
Nie mogę Ci nawet powiedzieć, że tęsknię.
— ..
Reposted fromSalute Salute viabreakaway breakaway
xwhateverx
this is love
Reposted fromweightless weightless viaMissGinger MissGinger
xwhateverx
Reposted fromvolldost volldost viatutaj tutaj
4395 f6b4 500
Reposted fromkukkaburra kukkaburra viatutaj tutaj
xwhateverx
9180 1be3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatutaj tutaj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl